Groot Hoogwaak

Groot-Hoogwaak-logo-RGB-PO-01

Zorginstelling

Groot Hoogwaak is een zelfstandige organisatie in Noordwijk, bestaande uit twee stichtingen: Zorg en Welzijn en Wonen. We zijn er voor iedereen die steun vraagt bij het ouder worden. Onze diensten baseren we op drie begrippen: waardering, aandacht en deelname. We willen de beste zorg bieden, bijdragen aan ieders leefplezier en mensen zo lang mogelijk de dingen zelf laten doen. Groot Hoogwaak biedt een heerlijke (werk)omgeving aan zee, waar iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld. De zorg- en dienstverlening wordt uitgevoerd door ongeveer 230 medewerkers en 170 vrijwilligers. We komen bij mensen thuis en hebben ook een kleinschalig verpleeghuis waar het fijn wonen is. Voor een optimale zorg werken we samen met diverse organisaties en instellingen in Noordwijk en elders in de Duin- en Bollenstreek.